Meg og data

Detaljer fra et skjermkortI 3. klas­­se på Sin­­sen videre­­gå­­ende 1979 - 1980 had­­de jeg da­ta som valg­­fag. Jeg inn­­­så at det­­­te var noe jeg had­de lyst på å job­­­be med sene­re. Den gang bruk­­­te vi pro­­gram­­merings­­spr­å­ket BA­­S­IC.

Siden ble det Si­m­ulaIn­sti­­­tutt for In­­for­ma­­tikk, Uni­­versi­­te­tet i Os­lo. Det var og­så mitt ar­beids­­språk i Sim­Tech AS i peri­oden janu­ar 1985 - mai 1988. Som for­­sker i Tele­nor lær­te jeg meg sen­ere C++ og Java. Og det var Java jeg bruk­te for å lage visst­­nok Nord-­Euro­pas første SMS-­gate­­way for Tele­­nor Mo­­bil i 1997.

I dette årtusenet har jeg også satt meg inn i C# og PHP.

Jeg har også vært borti både Perl og Python, i det minste nok til å lage kode som skriver ut en kopi av sin egen kildekode. (Altså uten å lese inn fra fil!) Hvor vanskelig eller lett det er for andre, vet jeg ikke. Så langt har jeg ikke hørt om noen andre som har klart slikt.

Jeg kan også lage websider. De sidene du ser nå, er laget vha. WordPress. Men designen er min egen. Noen god designer er jeg ikke, det er så. Men dette er websider som har flytende bredde og er tilpasset mobiler.

Sidene har også validerbar kode, både for HTML og CSS. I det minste skal jeg prøve å få til noe slikt. Og du kan selv sjekke det for denne siden:

For å få til dette, er det snakk om både PHP og litt JavaScript i tillegg til at jeg må vite en del om både HTML- og CSS.

Operativsystemer har jeg også peiling på. Jeg kan i det minste installere både Windows og Linux. Jeg kan også hjelpe til med oppgradering til Windows 10, eventuelt også gå tilbake til Windows 7 eller 8.

Etter hvert har jeg også lært meg å fikse ødelagte PC-er. Har du en maskin som ikke virker, eller oppfører seg merkelig, er det mulig jeg kan fikse den.