Mine skriverier

Dessverre har jeg mer fantasi enn evner og flid. Derfor blir de fleste av mine idéer og hist­orier bare lig­gende i hodet mitt. Men det hender jeg får skrevet ned noe. Og noe av det jeg skriver, får jeg sendt inn. Noe av dette blir også publi­sert.

Noveller

Seks ordinære no­vel­ler har jeg fått pub­li­sert:

Og når jeg skriver publisert, mener jeg at de kom på trykk. Det å få betaling, kan være en annen sak.

NOVA 2000I 2000 fikk jeg publi­­sert syv SF-novel­ler i novel­­le­­sam­­lin­gen NO­VA 2000:

Senere vant jeg to pub­li­­kums­­pri­ser:

Annet

Eter hvert har jeg lært meg hvordan man skriver avisinnlegg og kronikker.

I april 2014 kom jeg med en kro­nikk i Dagbladet: «Blinklys og universell ut­form­ing».