Mine fotografier

2000_09_eldre_mann_b_480x600På tampen av forrige år­tusen fikk jeg låne et digi­talt kamera på job­ben. Der­med begynte jeg å ta mange bilder. Tid­lig­ere kunne jeg ha la én film­rull bli liggende i kameraet mitt i over ett år.

Bildet til høyre tok jeg i Hurdal, høsten 2000. Jeg kom i snakk med denne man­nen, visstnok Arthur Dalen, og jeg fikk lov til å ta bilder av ham. Jeg tok to, med og uten blitz. Og det var bildet uten blitz som senere vant  førstepris i Nett­avisen og Sprays foto­konkur­ranse høsten 2002.

Faktorer som gjorde at dette bildet ble så bra?

Det er sjelden, veldig sjelden, man tref­fer på folk som klarer å slap­pe av så godt foran et foto­appa­rat. Fyren var rett og slett koselig og til­freds med både seg selv og livet gene­relt. Og det tror jeg at jeg klarte å formidle via det bildet.

2004_04_24_P4240077_speilet_forminsket_800x600Takket være det for­rige bildet, fikk jeg etter mye om-og-men, et nytt eget digi­talt kamera. Og det var det jeg brukte 24. april, 2004 , da jeg tok bildet til venstre. Og all ros til jenta som stilte opp. Hun er den eneste så langt som ikke har blitt utål­modig selv om jeg tok mildt sagt mange bilder. Og jeg fikk da til i det minste ett rime­lig godt bilde. Ikke lenge etter lå det på for­­siden til aften­posten.no i noen timer.

Mannlig golfspillerDen­ne jenta ble sen­ere norges­­mester. Men det var i en an­­nen idrett enn golf.

7. juni, 2007, spilte jeg golf sammen med faren hen­nes på Gro­rud­­dalen golf­­klubb. Da fikk jeg tatt bil­det til høyre som ble kåret til måne­dens bil­de for Stov­ner sen­ter, sep­­tem­ber 2007.

Etter forskjellige turer kjører jeg ofte mitt eget pre­­sen­­ta­­sjons­­pro­­gram for å leg­ge ut bilder jeg har tatt.

Noen bilder har jeg også lagt ut på Flickr og Pano­ra­mio. I januar 2016 opprettet jeg også en konto på Insta­gram. Så langt har jeg bare lagt ut de beste bildene med Nokia 920 fra første halv­del 2015.