Selvportrett i et vindu, 3/7-2010Mi­ne hjem­me­si­der

Her er litt in­for­ma­sjon om meg selv og noe av det jeg dri­ver med.

Blogging

Min per­son­lige blogg er http://rhj-info.blogspot.com/. Men jeg har også no­en an­dre.

Foto

Som of­test når jeg går ut av dø­ra, har jeg et kame­ra i  lomma. Jeg har vun­net et par fo­to­kon­kur­ran­ser, og no­en bil­der har jeg lagt ut her.

Noveller

Jeg leser mye, og jeg prø­ver å skri­ve noe. Jeg har vun­net noen kon­ku­r­ran­ser og jeg har fått pub­li­sert noe. Noe av det jeg har skre­vet, har jeg lagt ut.

An­net

Jeg kan pro­gram­mere og jeg kan lage web­sider. Her har jeg blog­get om hvor­dan jeg lag­de dis­se we­bsid­ene. (For tiden har jeg kuttet ut Twit­ter, Face­book, Lin­ked­in og Google+ .) Hvis du har en håp­løs PC eller hard­disk, så ta ko­ntakt før du kas­ter den!

Jeg de­ler ut en gra­tis bok om sci­en­to­log­ene.

Hvis du har du lyst å prøve kombucha, kan du få en kultur 100% gratis.